Kontakt

W przypadku rezygnacji na 10 dni przed rozpoczęciem sesji nie zwracamy już wpłat.

Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Józefa w Tarnowie
33-101 Tarnów, ul. Zbylitowska 5
Konto bankowe: PKO BP 59 1020 4955 0000 7902 0142 0223 (Artur Ważny)
(z dopiskiem: Sesja Mościce - Imię i Nazwisko)


Biuro Sesji "Uwielbienie Uwalnia Serce" :

Telefony:
Prosimy o przestrzeganie godzin podanych przy telefonach

723 945 609 (czynny: poniedziałek-czwartek w godz. 15-18)
693 948 574 (czynny: piątek i sobota w godz. 13 - 16)
723 945 626

Kontakt e-mail: sesja@moscice.pl

Copyright © Sesja - Uwielbienie Uwalnia Serce - Tarnów